Psykologi: Kandidatkurs PSYK11 - Lunds Universitet - StuDocu

8567

Antagningspoäng Uppsala universitet 2020

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Ekonomie kandidatexamen Filosofie kandidatexamen Handelsrätt, Institutionen för Informatik, Institutionen för Nationalekonomiska institutionen LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies Psykologi, Institutionen för Nyhet! PA-programmet byter namn Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor blir Human Resources - Kandidatprogram (SGHUR) från och med hösten 2021. Information om det nya programmet kommer att publiceras här fortlöpande fram till programstarten höstterminen 2021. Syftet med kursen är att studenten genom att skriftligt författa en individuell och självständig kandidatuppsats, muntligt försvara denna uppsats och opponera på en annan students framlagda uppsats, ska uppvisa kunskap och förståelse, färdighet och … 2019-03-27 2020-03-18 2021-04-07 Forskning.

Kandidatexamen handelsrätt lund

  1. Northvolt ab ipo
  2. Enskild firma eller handelsbolag
  3. Resident permit sweden

HARH10, Handelsrätt: Kandidatuppsats - handelsrätt, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis - Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Handelsrätt G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Anna har arbetat som revisor på KPMG sedan hösten 2017. Hon har två kandidatexamen från Lund Universitet, en inom redovisning och en inom handelsrätt. Under hela studietiden arbetade hon extra inom bank och försäkring samt var aktiv i kåren vid Lunds Universitet. Politices kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och utfärdas med något av följande huvudområden:nationalekonomistatsvetenskapsamhällsgeografiI det Grundkurs: 1-30 hp - distanskurs, kursplaner NEKKPA - Grundkurs (kurspaket), 1-30 hp (Utgörs av nedanstående kurser - vilka kan sökas separat) NEKA51 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp NEKA52 - Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 hp NEKA53 - Finansiell ekonomi, 5 hp NEKA54 - Internationell ekonomi, 5 hp Kursplaner - engelska 2019-12-17 Institutionen för Handelsrätt Gerdagatan 9 i Lund, ☎ Telefon 046-10 78 93 med Ruttvägledning 2018-06-12 Juris kandidatexamen 1986 vid Stockholms universitet Adjungerad professor i handelsrätt 2003-2009 vid Lunds universitet Adjungerad professor i kommersiell avtalsrätt 2016-2018 Arbete på advokatbyrå (senast och huvudsakligen Sandart & Partners Advokatbyrå KB) Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp.

Studieperiodens uppgifter - WebOodi

Programmet nyttjar kunskapsbredden inom Lunds universitet genom att erbjuda kurser från flera olika ämnesområden. I designprojekten kommer du att använda teoretiska kunskaper, egna idéer men också expertkunskap från just … Juridik, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Juridik, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)".

Kursplan för Datajuridik och handelsrätt - Uppsala universitet

Utbildningsplan, kursplaner, litteratur och schema Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

Grupp · Studenter (15). Relaterade dokument till boken. Kandidatexamen i juridik · Master of Laws · PhD · Juris doktor · Kurs · MLS · SJD miljörätt, europeisk rätt, handelsrätt, mänskliga rättigheter eller skatterätt.
Benchmarking svenska

Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. Handelsrätt, EU-rätt, Konkurrensrätt, Statsstöd, Upphandling, Statliga monopol Forskning Min forskning kretsar kring EU:s konstitutionella utveckling samt EU:s inre marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd. På Lunds universitet finns det 240 kandidatprogram, det vill säga ett program på 3 år som leder direkt till en kandidatexamen.

En gemensam nämnare är att de har anknytning till ekonomiska frågor samt företag, näringsliv och samhälle. Bland institutionens centrala forskningsområden kan nämnas avtals- och köprätt, arbetsrätt, skatterätt, associationsrätt, bank- och försäkringsrätt, redovisningsrätt
Teenage pregnancy statistics europe

flygkarta
elfrida andree
partier eu val
skatteförseelse beloppsgräns
malmö högskola reell kompetens

Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Lunds universitet

Du kan välja mellan ett stort antal avancerade kurser, som alla ger en starkt forskningsanknuten utbildning och en god grund inför antingen vidare studier på forskarnivå eller arbete inom industrin och näringslivet. Luis Serratos har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Disease, Death, and Displacement: The long-term effects of early-life conditions on income, education, and health in Sweden, 1937–2011. Ekonomie kandidatexamen, företagsekonomi och handelsrätt Interna utbildningar inom banksektorn Arbetslivserfarenhet Sparbanken Göinge, Ekonomiansvarig 2020- Sparbanken Göinge, Redovisningsekonom 2015–2020 Eltel Networks, Finance Control 2010–2015 Kandidatexamen i juridik · Master of Laws · PhD · Juris doktor · Kurs · MLS · SJD miljörätt, europeisk rätt, handelsrätt, mänskliga rättigheter eller skatterätt.


Osquared capital
sms lan med skulder

Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete

2020-05-12 2019-10-23 Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 99 Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Lunds universitet. Sammanfattning färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningsätt i enlighet med de krav som uppställs för kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Lunds universitet. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.