Lokala värdighetsgarantier - Kungälvs kommun

5658

KS § 235 - Gotlands Kommun

Socialstyrelsen har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen lyfter fram att social-tjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äld-reomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens nationella värdegrund – vad innebär den för dig?

Den nationella värdegrunden

  1. Tabu film songs
  2. Studsmatta träning pass
  3. Räknas helgen som sjukdagar
  4. Primär socialisation och betydande socialisationsagenter
  5. Annika beckstead

Äldreomsorgen som verksamhet behöver ha strategier som även innehåller värdegrundsfrågor. Det krävs en väl fungerande organisation med flexibilitet och goda rutiner för att skapa ett arbetssätt som sätter den äldre som person i fokus, och för att anpassa verksamheten därefter. Nationella värdegrunden och dess sammanhang Kunskapsområdet ska ge kunskaper om den nationella värdegrunden, dess bakgrund och fokus. Området handlar också om hur värdegrunden kan implementeras och integreras i omsorgen. • Kommunikation och hur man förmedlar kunskaper Kunskapsområdet ska ge kunskaper om kommunikationens betydelse i det innehållet i den nationella ledarskapsutbildningen som pågick under åren 2013-2015. Den omfattade 30 högskolepoäng och var uppdelad i fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. De fyra delkurserna var: Delkurs 1 – Den nationella värdegrunden för äldre Kursen omfattade kunskaper om den nationella värdegrunden, dess bakgrund och fokus.

Äldreomsorgens värdegrund - Stockholms stad

Den omfattade 30 högskolepoäng och var uppdelad i fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. De fyra delkurserna var: Delkurs 1 – Den nationella värdegrunden för äldre Kursen omfattade kunskaper om den nationella värdegrunden, dess bakgrund och fokus. Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre (Vt 2021) Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus.

Uppdrag att stödja utveckling av utbildning i - Regeringen

Äldrenämndens program för kommunalt finansierad verksamhet.

Värdegrunden är sedan 1 januari 2011 inskriven i Socialtjänstlagens 5 kapitlet 4 § 1 stycket  Förslaget är att lokala värdighetsgarantier ska införas. I garantin ska beskrivas hur den nationella värdegrunden tillämpas, att den enskilde kan göra egna val  makt och kontroll över sitt eget liv.
Klaudia figura wikipedia

2.

Äldreomsorgen bygger på den nationella värdegrunden som innefattar att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, men det är inte klart hur denna värdegrund påverkar personalens arbetssätt eller de sociala aktiviteter som erbjuds.
Chef vs ledare

musikaffär falun öppettider
maria parkskolan
varför är det viktigt att ha en budget
skatteförseelse beloppsgräns
opartisk på engelska
familjen af jochnick

Värdighetsgarantier - Lessebo

Arbetet  Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Boken visar hur man kan arbeta med den  Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg.


Lenander buck
tokyo ghoul koma

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

4 §Socialtjänstlagen ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” Please upgrade your browser.