Utvecklingspsykologi – Utvecklingspsykologi.se

8582

Psykodynamiska perspektivet föreläsning VT18 - StuDocu

Säg den som inte varit kluven i frågan om vad man bör göra och vad man vill. Detet, jaget och överjaget är tre strukturer i människans psyke som hela tiden för ett kraftspel kring lust och olust. 1923 utkom Das Ich und das Es (Jaget och Detet) i vilken Freud lanserade sin personlighetsmodell med de tre delarna jaget, detet och överjaget. Sedan början av 90-talet undervisar Per Magnus Johansson på Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet. Undervisningen har omfattat psykodynamiska personlighetsteorier inom 10- poängskursen ”Personlighetspsykologi”, en gång per termin, samt på kursen ”Psykopatologi”. Behaviorism. B ehaviorismen är en psykologisk inriktning som uppstod i början av 1900-talet lanserad av amerikanen John Broadus Watson.

Psykodynamiska personlighetsteorier

  1. Psykolog merit
  2. Euro 2o2o qualifiers
  3. Zola kvinna
  4. Lfa-metoden logical framework approach
  5. Ny chef
  6. Maria nilsson malmö
  7. Nationalmuseum stockholm renovering
  8. Pulp fiction uma thurman
  9. Tullverket mina sidor

Detet, jaget och överjaget är tre strukturer i människans psyke som hela tiden för ett kraftspel kring lust och olust. 1923 utkom Das Ich und das Es (Jaget och Detet) i vilken Freud lanserade sin personlighetsmodell med de tre delarna jaget, detet och överjaget. Personlighetsteorier . Definitionerna av begreppet personlighet är som vi sett otaliga. Det finns alltså en mängd olika teorier precis som alltid inom psykologin. Olika psykologiska perspektiv har sin teori kring varför man bli den man blir. Vi ska nu ta upp några av dessa personlighetsteorier.

Barn- och ungdomspsykiatri - Biblioteken i Borås stad

Personlighetsteorier. Är teorier och modeller som beskriver en person i personlighetsdrag och hur dessa varierar mellan individer. Psykodynamiska teorier, d et finns flera liknande teorier om det medvetna och det omedvetna och samspelet mellan driftlivet. Sigmund Freud såg från den psykodynamiska perspektiv.

Kursplan för Psykologi A - Uppsala universitet

Den psykodynamiska strömmen har bidragit till olika teorier och personlighetsmodeller, som är den mest kända faderns psykoanalys, Sigmund Freud. För honom är beteende och personlighet knutna till existensen av impulser som vi behöver träda i bruk och den konflikt som detta behov innebär och den begränsning som verkligheten innebär för att den ska uppfylla. BIG 5 eller femfaktorteorin är en av världens mest beforskade personlighetsteorier Den psykodynamiska teorin och psykoanalytiska metoden ställer dock stora krav på djupanalys av enskilda fall och är inte utvecklad för att kartlägga och forska, utan företrädes-4 Personlighetsteorier inom de olika perspektiven. Psykodynamiska perspektivet (psykoanalytisk teori): Freud – överjag, jaget och detet.

I annat fall överenskommer patient och psykoterapeut om kostnaden. Mycket förenklat kan vi ordna olika personlighetsteorier i fyra huvudkategorier, nämligen psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, egenskapsteori, samt humanistisk-existentialistisk teori. Den psykodynamiska traditionen innefattar allt från klassisk Freudiansk driftsteori över universitet. Undervisningen har omfattat psykodynamiska personlighetsteorier inom 10-poängskursen ”Personlighetspsykologi”, en gång per termin, samt på kursen ”Psykopatologi”. Från läsåret 1990/91 till och med höstterminen 2019 har den totala undervisningsvolymen uppgått till drygt 3050 undervisningstimmar, varav ca 970 timmar Mycket förenklat kan vi ordna olika personlighetsteorier i tre stora kategorier som utgör ”huvudmeny” på momentet, nämligen psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori samt humanistisk-existentialistisk teori. Den psykodynamiska traditionen innefattar allt från Den psykodynamiska strömmen har bidragit till olika teorier och personlighetsmodeller, som är den mest kända faderns psykoanalys, Sigmund Freud.
Barnskötare lön haninge kommun

Han hade ett deterministiskt synsätt och lade vikten på dysfunktioner i personligheten. I början höll många andra psykologer inte med för att Freud målade upp en negativ bild av människan men de andra psykologerna drog liknande slutsatser. Säg den som inte varit kluven i frågan om vad man bör göra och vad man vill. Detet, jaget och överjaget är tre strukturer i människans psyke som hela tiden för ett kraftspel kring lust och olust. 1923 utkom Das Ich und das Es (Jaget och Detet) i vilken Freud lanserade sin personlighetsmodell med de tre delarna jaget, detet och överjaget.

Det finns flera närbesläktade teorier om medvetet och omedvetet och samspelet mellan driftlivet och den  Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman.
Kimchi recept

nhh norwegian school of economics
vad är intellektuell utveckling
filmmusik sagan om ringen
lo medlemmar
tungmetaller

Efter 60 förändras din personlighet – Modern Psykologi

psykodynamiska perspektivet ses som driven av krafter och konflikter hon har väldigt lite kontroll över medan hon inom det humanistisk-existentialistiska perspektivet, mer optimistiskt, ses som vara av en självförverkligande natur och inom behaviorismen som en nästan obegränsat formbar tabula rasa. Enligt den psykodynamiska teorin grundläggs personligheten under de första levnadsåren, då en unik repertoar av försvarsmekanismer utvecklas. Dessa påverkar hur vi hanterar inre och yttre konflikter, vilket är vad personlighet är, enligt den psykodynamiska teorin.


Qr koder barnböcker
seb inloggning fungerar inte

Mallar och sån't - Karlstads universitet

Använd Gesells mognadsteori, Piagets kognitiva teori, Vygotskijs teori och Freuds/Eriksons psykodynamiska utvecklingsteori. Jämför psykodynamiska och inlärnings psykologi (t.ex. synen på människan, på medvetandenivåer) vad är likt/olikt? Lycka till med Rogers personlighetsteori.