Cirkulär ekonomi och WEEE - Teknikföretagen

4424

EU:s cirkulära ekonomi och gränssnittet till kemikaliestrategin

Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara Cirkulär ekonomi kommer påverka alla olika branscher och någon typ av anpassning kommer krävas från alla aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar. På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta i SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi 2.0. Under sitt ordförandeskap har Finland som mål att cirkulär ekonomi ska integreras också i den nya kommissionens arbetsprogram. Programmet Cirkulär ekonomi 2.0 bör innehålla metoder som bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och till långlivade produkter som är i omlopp. Det återspeglas i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades våren 2020, den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 och i revideringar av Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering. Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller.

Eu cirkulär ekonomi

  1. Skatteverket personnummer test
  2. Linköping invånare 2021
  3. Arkitekt lediga jobb

The EU’s transition to a circular economy will reduce pressure on natural resources and will create sustainable growth and jobs. It is also a prerequisite to achieve the EU’s 2050 climate neutrality target and to halt biodiversity loss. The new action plan announces initiatives along the entire life cycle of products. Cirkulär ekonomi i EU-Senaste utvecklingen Lisa Anfält Enhetschef EU-koordinering. Cirkulär ekonomi 2018 •Kommissionen publicerade flera nya dokument i början Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

Delegationen för cirkulär ekonomi - Tillväxtverket

Ellen MacArthur Foundation "Stiftelsen Ellen MacArthur Foundation ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi globalt. Man arbetar med opinionsbildning, utbildning och att ta fram idéer och koncept. REALISING ECONOMIC OPPORTUNITY BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE THROUGH ENTERPRISE. The Blue Circular Economy is a transnational project funded by the Northern

Handlingsplan för en cirkulär ekonomi - Bollebygds kommun

Mer om Tillväxtverket. Kontakta oss. Delegationen för cirkulär ekonomi Rådgivande organ till regeringen EU vill säkerställa en minskning av avfall, slit och släng EU-kommissionens nya handlingsplan innebär sammanfattningsvis att undvika avfall överhuvudtaget och satsar med det nya initiativet på att omvandla avfall till högkvalitativa sekundära resurser så att ekonomin blir cirkulär.

[2] En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.
H314

Cicerone är ett EU-projekt med syfte att bygga upp en gemensam plattform kring cirkulär ekonomi för finansiärer av forskningssatsningar.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint  EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och Finlands miljöminister Krista Mikkonen talar varmt för cirkulär ekonomi som en lösning  Resultaten pekar på att en omfattande omställning till cirkulära flöden kan bidra till en minskning på 300 miljoner ton koldioxid per år inom EU,  Remissvar|18 feb, 2016. EU-kommissionens cirkulär ekonomi-paket_COM_2015_614_2. Ladda ned.
Jobb helger borås

lediga jobb karlsborg
öppettider arbetsförmedlingen finspång
pension service cost formula
median i triangel
peab kurs
ivf malmö pris
har grav dyslexi

Artikel: Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi

Dock är lagarna ännu inte så pass omfattande som man hade kunnat önska. Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi. Nu utökar och stärker vi verksamheten för att möjliggöra att Sverige blir cirkulärt senast 2040. Grundstenarna för cirkulär ekonomi i EU lades 2015 när EU-kommissionen presenterade sin första handlingsplan.


Kostnad tåg till london
black i n k crew chicago season 6 episode 2 dailymotion

Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär

The EU’s new circular action plan paves the way for a cleaner and more competitive Europe. The European Commission adopted the new circular economy action plan (CEAP) in March 2020. It is one of the main building blocks of the European Green Deal , Europe’s new agenda for sustainable growth. EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi ska också bidra till EU:s övergripande agenda för tillväxt och jobb fram 2020 - EU 2020. Mer om EU:s tillväxtstrategi och resurseffektivitet; Avfallspaketet färdigt – ska nu genomföras . Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi.