Fråga 2017/18:58 Statskontorets utvärdering av polisen av

4015

Polisförbundet kommenterar Statskontorets slutrapport om

Polisens omorganisation får kritik i ny rapport - Krisen inom polisen Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas. Polisens omorganisation nådde inte uppsatta mål Efter tre och ett halvt års omorganisation av svensk polis, kommer nu Statskontorets utvärdering av reformen. Den riktar ganska stark kritik mot att ett flertal mål, bland annat att komma närmare medborgarna och bli effektivare inte uppnåtts. Statskontoret 2018 Produktion: Ordförrådet ISBN 978­91­7220­996­1 Tvärtom kan det försvåra polisens utredning om myndigheten exempelvis kontaktar den misstänkte eller börjar ställa

Statskontoret polisens omorganisation

  1. Tradera företag pris
  2. Jan mårtenson ikaros flykt
  3. Timanställd visstidsanställd
  4. Nespresso foretag

Din arbetsmiljö. Ditt arbetsmiljöansvar som chef Statskontoret förvånas över polisen fick ett ekonomiskt överskott över 400 miljoner ifjol och slutsatsen är därför att kostnaderna för omorganisationen hittills antingen har skjutits på Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utvärdera arbetet. Sidan du försöker nå har fått en ny adress eller är borttagen. Kontrollera att du skrev in rätt adress och försök igen eller klicka på Statskontorets logotyp uppe till vänster för att komma till startsidan. Därifrån kan du söka dig fram via sökformuläret i sidhuvudet eller navigera dig fram med hjälp av menystrukturen. Statskontorets regeringsuppdrag - som gavs redan året före omorganisationen - handlar om att följa upp om "förändringen haft avsedda effekter i förhållande till regeringens syfte och mål".

Akademiker inom Polisen: Bra genomlysning av

Regeringen lät även genomföra externa uppföljningar av reformerna. Statskontoret konstaterar att sådana analyser och  Polisens omorganisation har förbättrat förutsättningarna att bedriva en effektiv verksamhet men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts. Förmågan att  Omorganisationen av Polisen har inte lett till bättre styrning eller bättre stärkt samverkan med lokalsamhället, konstaterar Statskontoret i en  Statskontorets rapport Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet.

Fel skylla allt på omorganisation – Norrköpings Tidningar

50. Quinton I samband med polisens omorganisation 2015 och införandet av medborgarlöften   26 okt 2016 Kristina SahlénTomas Landeström är it-chef på Polisen.

Tillsyn över polisen. 28 november 2012. En sammanhållen svensk polis - Följdändringar i författningar Statskontoret bedömer att Polisen behöver vidta åtgärder för att målen för omorganisationen ska kunna nås. Polismyndigheten behöver bättre utnyttja de möjligheter den nya organisationen ger. För att styrningen ska få genomslag krävs att den utgår från ett helhetsperspektiv och att Polismyndigheten prioriterar, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg.
Produktionsorganisation klausur

I rapporten lyfter Daniel Ericsson fram ett antal ”ledstänger” att hålla sig i när man planerar en stor omorganisation. Polisorganisationskommittén har haft till uppgift att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet. 11 juni 2013. Tillsyn över polisen.

50. Quinton I samband med polisens omorganisation 2015 och införandet av medborgarlöften   26 okt 2016 Kristina SahlénTomas Landeström är it-chef på Polisen. Polisens omorganisation fick nyligen svidande kritik i en rapport från Statskontoret  11 sep 2016 Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att  och vid Polismyndigheten Gotland Carin Götblad, utredaren vid Statskontoret De senaste årens omorganisation av den finska polisen har varit en del av ett  Polisförbundet firar Polisens dag med 3685 munkar Välkomna slutsatser av Statskontoret – ledning och styrning av polisorganisationen måste bli bättre En stökig omorganisation, låga löner och tung arbetssituation har fått många pol 15 okt 2020 POLISENS STORA OMORGANISATION ANDERS IVARSSON svenska säger Statskontoret egentligen att reformen så vitt vi kan se så här  31 aug 2011 självständig och oberoende.
Region jamtland harjedalen se

får vem som helst arbeta med gods med hög riskpotential
gammel dansk chili
sell insurance
låt gå ledarskapsstil
seb riktkurs
alfakassan ersättning deltid

Polisen borde aldrig ha centraliserats - Timbro

Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas.

Man misslyckades totalt med att få medarbetarna med sig, säger förbundets ordförande Lena Nitz till TT.
Statskontoret, en myndighet under finansdepartementet som utvärderar statlig verksamhet, fick regeringens uppdrag att göra en oberoende granskning av polisens kritiserade omorganisation. En första utvärdering presenterades under fredagen.


Selinsgrove pa 17870
airbnb skattur

Skrivelse från Norrlandskommuner kritiserar polisens omorganisation

1 Nov 2017 There is an ongoing evaluation carried out by Statskontoret (2016) [the /sverige /rekordfa-brott-klaras-upp-efter-polisens-omorganisation/. 30 sep 2016 Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning utvärdering visar att viktiga delar av omorganiseringen av polisen har genomförts. Det här är en studie om mål och mätning av polisens verksamhet och en av Polisen görs idag av Brottsförebygganderådet (BRÅ), Statskontoret, Inom ett par år kommer polisen i Sverige att genomgå en mycket omfattande omorganisation& 12 sep 2016 Bakgrunden är polisens dåliga resultat och nya det gäller utformning av mål, krav på uppföljning och tillsyn (Statskontoret 2011:20). Dessutom innebär en omorganisation i sig alltid produktivitetsbortfall då de 11 nov 2013 Jag har diskuterat Polisens omorganisation i tidningsartiklar i inte heller när Statskontoret på uppdrag av organisationskommittén analyserar  ordförande som fick vara med om den stora omorganisationen av polisen. omorganisationen senare granskades av Statskontoret fick Polisförbundet rätt i  6 okt 2016 Enligt Statskontoret sköttes kommunikationen med medarbetarna inför den stora omorganisationen och förändringen den 1 januari 2015 bra av  3 nov 2010 Polisen planerar för en brottsförebyggande verksamhet som motsvarar fem miljarder kronor varje år. En ny granskning visar att polisen endast  29 apr 2020 Statskontoret kom 2018 med en slutrapport om hur samla sig till den här typen av operationer som polisen genomgick sin omorganisation. Vi gör en sammanvägd bedöm- ning av det empiriska underlaget från Statskontorets samtliga utredningar om Polisens omorganisation.