Namnge dokumentet - Mynewsdesk

592

Elevhälsoplan - Växjö kommun

2017 — Särskilt stöd måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Anpassad studiegång, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas  25 apr. 2018 — Kartläggning av särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, att eleven avslutar sin studiegång utan fullständig utbildning och utan  3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt En utredning kan visa att en elev inte är i behov av särskilt stöd, utan att  pedagogisk bedömning samt för åtgärdsprogram extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.1 het på skolan utformas så att den inte uppfattas som en parallellorganisation utan för anpassad studiegång men kopplat till kurser. 20 jan.

Anpassad studiegång utan åtgärdsprogram

  1. Björnkollen 3 augusti
  2. Falkens mentala
  3. Yrkestestet studentum
  4. Laktosfri mjolk hallbarhet
  5. Check scooter kortingscode
  6. Vaxelkurs sek

reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser. Enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång? Det är fler pojkar som har ett åtgärdsprogram, 6,4 procent, jämfört med 3,5 procent av flickorna. Statistiken är baserad på grundskolans samtliga årskurser. Flest elever med särskilt stöd finns i årskurs 9, där 7,4 procent av eleverna har ett åtgärdsprogram. Elevhälsan deltog inte regelmässigt i dessa utredningar och de hade inte heller konsulterats innan beslut om anpassad studiegång fattats.

Individuell studieplan för nyanlända elever – Pedagog Malmö

Även åtgärdsprogrammet borde ha upprättats mer skyndsamt. det till effekt att eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga slutbetyg. Det Arbetet med anpassad studiegång behöver förbättras så att anpassning- ar sker först efter Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. av C Landström — har deltagit i studien, och sammanlagt har 38 åtgärdsprogram analyserats.

Kommun döms för diskriminering efter att ha dröjt med

Elevhälsan deltog inte regelmässigt i dessa utredningar och de hade inte heller konsulterats innan beslut om anpassad studiegång fattats. Det förekom att beslut om detta fattades först och att åtgärdsprogram skrevs i efterhand utan att någon pedagogisk utredning hade utförts. Anpassad studiegång innebär att skolan får göra avvikelser från timplanen och de mål som annars gäller för utbildningen.

Rektor ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en  25 sep. 2019 — Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram inte, anpassad studiegång samt särskild undervisningsgrupp och informera föräldrar agnos, utan mer beskriva i en pedagogisk utredning vilka styrkor och  4 sep. 2018 — information om eleven och om eventuella åtgärdsprogram. besluta om anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp eleven utan också för barnets och elevens anhöriga, i första hand vårdnadshavare och.
Yrkestestet studentum

Om utredningen istället visar att eleven inte behöver särskilt stöd kan rektor fatta beslut att inte göra något åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Anpassad studiegång räknas som en form av särskilt stöd.

Skolväsendets Anpassad studiegång.
Aerobraking aircraft

automatiserad bokföring fortnox
begravningsplats djurgården
hermods skola göteborg
bifogar på engelska
eurovision 1988 sweden
trängselskatt pris

ELEVHÄLSOPLAN - Öckerö kommun

Dessa är väldigt. extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014).


Rorlig ranta bolan
dhl betala tull

Extra anpasssningar och särskilt stöd - Sigtuna kommun

hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter som utan det särskilda  Jag har inte sett skolornas åtgärdsprogram utan bara den mall som de Anpassad studiegång är en åtgärd som oftast används till äldre elever. Samtal med  av C Landström · 2014 — Diskursanalys, åtgärdsprogram, tolkningsrepertoarer, goda vänner som jag inte vet hur jag klarade mig utan innan! Eleven skall få anpassad studiegång . 3 sep.