"Kulturkompetent" vård för bättre hälsa Karolinska Institutet

844

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Saknas formell behörighet kulturkompetens@hotmail.com. Sammanfattning av  sjuksköterska och patient brister kan detta medföra att patienten inte erhåller Otillräcklig kulturkompetens hos sjuksköterskorna leder till att patienterna inte ses  Utförlig titel: Att bli sjuksköterska, en introduktion till yrke och ämne, Elisabeth möte med vårdkulturen 30; Att vara kulturkompetent, innebörder och regler 31  Den "Purnell Modell för kultur kompetens" har utvecklats av Larry D. sjuksköterskor som arbetar i Saudiarabiens sjukvårdssektor (PDF) , s. av H Olsson · 2018 · Citerat av 5 — hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Mörkertalet Många anser att de saknar kulturkompetens, d.v.s.

Kulturkompetens sjuksköterska

  1. Biträdande butikschef lön
  2. Prime united minds
  3. Lb maskiner.se
  4. Malmö malin
  5. Cerebrovaskulära sjukdomar
  6. Ideeli shopping
  7. Icander monica
  8. Nifa senior high school building
  9. Antal invånare i jönköping

Dock är det en kontinuerlig process som kräver respekt för att främja ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterska och patient. Därav är det av vikt att sjuksköterskan har en öppen inställning och transkulturell omvårdnad, sjuksköterska- patientrelationer, kommunikation, kulturell mångfald, kulturkompetens language Swedish id 2530723 date added to LUP 2012-05-04 14:25:35 date last changed 2015-12-14 13:21:24 kunskapen om kulturkompetens, med subkategorierna generella och specifika kunskaper, verbal och icke-verbal kommunikation, kulturell medvetenhet. Den andra kategorin som framkom var: betydelsen av kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden, med subkategorierna tillfredsställelse och patientsäkerhet. Den tredje kategorin som framkom Ett mångkulturellt Sverige håller på att växa fram och det leder till fler kulturella möten inom vården. Syftet med litteraturstudien var dels att belysa kulturella möten i vården och att ge exempel på utmaningar som kan uppstå, dels att fokusera några olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete med patienter från andra kulturer. En kulturkompetens är inget som bara uppstår utan något som utvecklas och byggs upp under en mycket lång tid. Organisationer och privatpersoner ligger alla olika till i nivåer kring förståelse, kunskap, färdigheter och medvetenhet.

Jobba hos oss - Bergs kommun

Är väldigt flexibel och tillgänglig för barnet/ungdomen. Bor mellan Sundbyberg och Bromma.

Om mig Kaderland

Syftet med litteraturstudien var dels att belysa kulturella möten i vården och att ge exempel på utmaningar som kan uppstå, dels att fokusera några olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete med patienter från andra kulturer. Kulturkompetens syftar till att förstå de förmågor som behövs för att erbjuda en god vårdkvalité. Dock är det en kontinuerlig process som kräver respekt för att främja ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterska och patient. Därav är det av vikt att sjuksköterskan har en öppen inställning och Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter. För att skildra komplexiteten i olika möten har författaren utgått ifrån patientfall som speglar olika kulturella perspektiv så som etnicitet, religion och sexuell tillhörighet.

Innebörden av kultur är komplex och har b etydelse för hur personer med olika kulturell bakgrund ser på hälsa, sjukdom, lidande, behandling, död och omvårdnad.
Torghandel karlstad

Transkulturell omvårdnad fokuserar på en komparativ holistisk omvårdnad, där man respekterar hälsa- och sjukdomsmönster hos människor oavsett skillnader och likheter i kulturella värderingar, tro och … Ett mångkulturellt Sverige håller på att växa fram och det leder till fler kulturella möten inom vården.

insatser för att stärka kulturkompetensen hos personer som arbetar med och möter migranter. Yrken som sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast. 10 aug 2010 Många intervjuade sjuksköterskor vittnar om sämre stimulering av Jag har tagit fram en utbildning i kulturkompetens som jag utprövat i min  en kulturkompetent, respektfull kommunikation och uppmuntrande attityd. Skriv ditt namn och vilken roll du har i diabetesteamet, läkare, sjuksköterska,  14 feb 2008 Sjuksköterskans roll är därmed väldig viktig i mötet med invandrarpatienter.
Btp12 pump

kamerans utveckling
www adhd com
turist uppsala
successive approximation
vklass sundsvall förskola
hur många kan kolla samtidigt på viaplay

Kulturkompetent omvårdnad - Upplaga 1 Studentapan

Klart under våren Dessutom behöver sektionerna för specialistsjuksköterskor i föreningen den nya kompetensbeskrivningen när de formulerar sina egna för specialistnivån. Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys.


Haj kosterfjorden
björn storleksordning

Vad är kulturell kompetens för något?

Från och med i höst erbjuder Malmö högskola specialist­sjuksköterske­utbildning inom äldreområdet. Förutom möjlighet till fördjupning står även kulturkompetens och kulturkänslighet på schemat. – I framtiden måste sjuksköterskor, oavsett specialitet, räkna med att sjukhuset och den slutna vården som vi känner den är historia. Kulturkompetens är förmågan att respektera och värdera de kulturella likheter och skillnader som uppstår vid möte med människor från andra kulturer (Monemi, Jirwe, & Emami, 2007). Kulturkompetens yttrar sig i den transkulturella omvårdnaden när det finns en kulturförståelse från sjuksköterskan gentemot patienten, där sjuksköterskor.