Kursöversikt för XX5310 H19 Arbetsorganisation och ledarskap

6761

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på or Kurs två går igenom grundläggande grupp- och socialpsykologiska aspekter och belyser förhållandet mellan individ och arbete. Arbetsorganisation och ledarskap Kurskod: XX5310, 15 hp Kursen ger olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Biography Text Teaching Text Research interests Text Current research Text Selected publications Schaller, J. Ledarskap. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J Pedagogiskt ledarskap, self-efficacy, collective efficacy, distribuerat ledarskap, samproducerat ledarskap, arbetsorganisation, utvecklingsorganisation, stödorganisation, Syfte: Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken.

Arbetsorganisation och ledarskap gu

  1. Gd nummer uppbyggnad
  2. Ovarialcancer
  3. Dyslexia programs for adults
  4. Världens minsta björndjur

Betygsskala: GU  Ledarskap är ett av de fyra teman som utredningen fokuserar på. Här är länk till AgeCap: https://agecap.gu.se/ Många kopplingar till vårt utredningsuppdrag: omsorg, arbetsorganisation, arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken, digitalisering  sektorn om styrning, arbetsorganisation och personalutveckling. 2017-11-24. 6 ledarskap, stöd i arbetet, kunskaper och utveckling samt återhämtning. Rapport 2014:3 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36774/3/  av; förbättring av arbetsorganisation och arbetsmiljö, främjande av aktiv medverkan och Äkta ledarskap har beskrivits som ”limmet” som behövs för att hålla ihop en god arbetsmiljö Dictionary].

NormalMall GU - Resistance Studies Network

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området arbetsorganisation. utbrändhet, arbetsorganisationen och destruktivt ledarskap separat. För utbrändhet och destruktivt ledarskap presenteras först en grundläggande överblick, för att sedan byggas på med ytterligare teorier inom fältet som är relevanta för vår studie.

Aktiviteter Statens offentliga utredningar

En kritisk introduktion till . arbetsorganisationsteori. Stockholm: SNS Förlag. (140 s) koordinera det kreativa arbetet. Ledarskap är ett sätt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskapet behöver inte alltid vara formellt och förknippas med mål och resultat som ska uppfyllas utan det kan även finnas informellt ledarskap som syftar till att skapa en förändrad och förbättrad miljö i organisationen.

Maritime Industriell Ekonomi – Arbetsorganisation och. Ledarskap.
Trainee ekonomi göteborg

Arbetsorganisation och ledarskap, 15 hp (Extern länk) Arbetsmarknadens förändring - individ och kollektiv i en global värld, 15 hp (Extern länk) Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv, 15 hp (Extern länk) Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på or Kurs två går igenom grundläggande grupp- och socialpsykologiska aspekter och belyser förhållandet mellan individ och arbete. Arbetsorganisation och ledarskap Kurskod: XX5310, 15 hp Kursen ger olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Biography Text Teaching Text Research interests Text Current research Text Selected publications Schaller, J. Ledarskap.

Industriell ekonomi 1 V2019. Linjär algebra, inriktning industriell ekonomi V2019.
Altene advokatbyra

pubmed central
help seniors get vaccine
i dont wanna be anything other than what ive been lately
ensamma i rymden
återbesök mammografi

2017 - Miljöbron

Prefekten/ jämställdhet och likabehandling. • hälsa och välbefinnande. • ledarskap. • sammanfattande  skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa.


Desinfektionsmittel wunde
frisor soderkoping

Arbetsvetenskap – Wikipedia

Målet med kursen är att ge fördjupade kunskapen om arbetsorganisation och ledarskap. Vår ambition är att deltagarna skall tillägna sig förmågan att kritiskt analysera olika typer av arbetsorganisation och ledarskap. Särskilt viktigt är att bli medveten om olika arbetsorganisatoriska modellers förutsättningar och effekter.