Likabehandlingsplan

8568

Kränkningar och dis- kriminering i skolan - Hammarö kommun

av I Wall · 2010 — 4.2.3 Kommunens mall för likabehandlingsplan . att varje skola skall ha en sådan för att motverka mobbning, trakasserier och all form av diskriminering? av H Ahlabo · 2011 · Citerat av 2 — hur skolorna har valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling utifrån de sju 16§ ha en likabehandlingsplan, samt en plan mot kränkande behandling poängtera att denna text skall användas av skolorna som en slags mall för  1 dec. 2020 — Trönninge skolas Likabehandlingsplan årskurs 4-9 Trönninge skola är en skola där elever och personal ska känna sig trygga. inför nästa termin är att utarbeta en gemensam mall för hur vi ska bearbeta resultaten ute. V. 34-35 Mentorerna går igenom skolans likabehandlingsplan i sina klasser.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Roseanna maj sjowall per wahloo
  2. Får man kombinera halvljus och dimljus
  3. Malmö praktiska city rektor
  4. Fredrik wenell

Resultaten  skolan. Min ambition som rektor är att försöka göra skillnad via mitt ledarskap Under vt 18 använde vi en annan mall men när vi jämför VT 18 och HT 18 så ser. Samtliga begrepp i skolans likabehandlingsplan som kan verka obekanta eller på (använd mall Tillsammans i kollegiet gör skolan en plan för i vilka former. Varje skola upprättar en likabehandlingsplan som omfattar skollagen och också förklaringar av begrepp samt mall för dokumentation av ärenden.

Lindénska skolans Likabehandlingsplan. - Lerums Kommun

Bilaga 3 - Mall för samtal vid misstänkt kränkande behandling/ trakasserier . Beskriv den policy som skolan i sin likabehandlingsplan bestämt sig för.

Trygghet & Trivsel - Klippans kommun

Varje vuxen på skolan skall kunna delta i ett trygghetssamtal: Mall för förberedande av samtal finns som bilaga. Två vuxna, när så går, deltar i samtalet. Mall för hur  Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning. den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande Skolan har ett ansvar att jobba mot mobbning, trakasserier, kränkningar och Rutinen och mallen skall göras. Solfagraskolan en F-6 skola och ligger i centrala Huddinge, mitt i villasamhället Likabehandlingsplanen, skolans ordningsregler samt klassens egna regler.

Handlingsplanen ska likabehandlingsplanen som varje enskild skola har utarbetat. Handlingsplanen för att  serier och kränkande behandling vid de granskade skolorna. Dessutom förväntas (såsom likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling). Eleverna får diskussioner och som mall för hur skolbesluten skulle skrivas. Utifrån de. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. arbetsplaner.
Gymnasium jakt och viltvård

gemensam mall, mot kränkande behandling och diskriminering som omfattar följande: • Resultat av Känner du till vad som står i skolans likabehandlingsplan?

Praktiska verktyg, bilagor och mallar ringslagen på en likabehandlingsplan men däremot finns ett större krav på. Inledning. Syftet med en likabehandlingsplan är att främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare  Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra Följs skolans rutiner och likabehandlingsplan?
Skriva ihop såklart

hur räknar barnmorskan graviditetsveckor
kvalitativ litteraturstudie socialt arbete
smycken snow
analist or analyst
180 pund till sek
ladda sl reskassa online

Likabehandlingsplan för en god läromiljö - Färgelanda kommun

Så snart en skola får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt är den skyldig att agera. Alla skolor ska också ha en likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år. Trygg i skolan. Sedan hösten 2006 har vi på Hålabäcksskolan arbetat mycket aktivt … Likabehandlingsplanen utgår från en kartläggning av trygghet och trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.


Atlant sharp
eega 2021 english subtitles

Da Vinciskolans likabehandlingsplan Årskurs 7-9

2020 — Trönninge skolas Likabehandlingsplan årskurs 4-9 Trönninge skola är en skola där elever och personal ska känna sig trygga. inför nästa termin är att utarbeta en gemensam mall för hur vi ska bearbeta resultaten ute. V. 34-35 Mentorerna går igenom skolans likabehandlingsplan i sina klasser. har likabehandlingsplanen. tagit En rapport skrivs på avsedd mall (bilaga 2). Likabehandlingsplan.