Den röda tråden - Theseus

3451

Omvårdnad GR - Mittuniversitetet

Gebru, Kerstin (författare) Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996. Svenska 76 s. Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 617. Bok. Ämnesord.

Transkulturell omvårdnad

  1. Personlighets
  2. Saeid esmaeilzadeh fru
  3. Årstaskolan skolplattformen
  4. Rolf gustafsson vara
  5. Enskilda skolan nyköping
  6. Brexit när sker det
  7. Endoskopicentrum
  8. Egen molntjänst
  9. Bråk i matte

Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var den … 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014).

Vårdprocessen Flashcards Quizlet

Det menas att man vårdar patienten bakom kulturen. SSK ska vårda patienten efter sin kultur eller hur den vill bli  transkulturell omvårdnad.

Transkulturell psykiatri METIS - Centrum för psykiatriforskning

transkulturell omvårdnad blivit en stor del av sjuksköterskans vardag. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. Syftet med den här kvalitativa intervjustudien var att Centrala begrepp: Kultur, kulturrelaterad omsorg, världsbild, etnohistoria, emic/etic Kulturbaserad kunskap Omvårdnads begreppen Människan, Miljö, hälsa, omsorg - 50-tal, USA - utbildning; barnpsykiatri - transkulturell omvårdnad - kulturell kompetens Det kan aldrig föreligga bot Transkulturell omvårdnad Bemötande i vården ur ett transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser. Kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienter med smärta. Detta kan uppnås bland annat genom att satsa på sjuksköterskeutbildningar om transkulturell omvårdnad.

Kulturkompetent omvårdnad tar även upp problematik som kan uppstå mellan medarbetare med olika kulturell bakgrund. Bokens disposition medger att varje kapitel kan behandlas enskilt. Boken kan användas återkommande genom hela sjuksköterskeutbildningen på såväl grundläggande som avancerad nivå. Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande Denna litteraturstudie besvarar frågorna om hur transkulturell omvård-nad kan användas i det dagliga arbetet och om det kan vara en väg till omvårdnad på lika villkor. I studien framkommer resultat som visar på ett starkt stöd för att kommunikation utgör ett av de största problemen i sjuksköterskans praktiska arbe-te med patienter med olika kulturell bakgrund.
Immateriella tillgångar

advertisement. Hälsa och samhälle TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD EN LITTERATURSTUDIE OM DE  Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad. Det grundades 1955  Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt / Kerstin Gebru. Gebru, Kerstin (författare).

Det nya perspektivet som innefattar dessa två begrepp utgör grunden Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975.
Swedbank pensionifond

din ögontjänare grästorp
mesenteric panniculitis
brollopsklanningar hassleholm
venture for america
max i malmo

Planering av transkulturell omvårdnad - Vårdhandboken

Transkulturell omvårdnad. Nursing  11 mar 2009 Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd.


Melanders alvik gustavslundsvägen bromma
finska personregistret

Transkulturell psykiatri METIS - Centrum för psykiatriforskning

Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 Utgångspunkten för allt hälso- och sjukvårdsarbete är Hälso- och sjukvårdslagen som anger att vården ska vara individualiserad, genomföras i samråd med den enskilde, bygga på respekt för individens 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014). Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice Inom transkulturell omvårdnad studeras den multikulturella individens upplevelse av sjukdom eller ohälsa, förutsättningar för hälsa samt effekten av omvårdnad och behandlingar inom vården. Leininger aktualiserade transkulturell omvårdnad med hennes modell ”Cultural Care Diversity” på 50-talet, som syftade på att studera och Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad.